top of page

Quy định không cắt cuống mắt trong các tiêu chuẩn chứng nhận thủy sản

Nhiều tiêu chuẩn chứng nhận thủy sản quốc tế đã yêu cầu cấm phương pháp cắt cuống mắt trong sản xuất tôm.

EU Organic

Điểm 3.1.6.8 thuộc Phần III, Phụ lục II của Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu ban hành ngày 30 tháng 5 năm 2018 về sản xuất hữu cơ và dán nhãn sản phẩm hữu cơ quy định như sau:

“Cắt cuống mắt, bao gồm tất cả các phương pháp tương tự như thắt, rạch và dập cuống mắt, đều bị cấm.”

GLOBALG.A.P

Tháng 4 năm 2022, GLOBALG.A.P xuất bản tiêu chuẩn Bảo đảm Nông trại Tổng hợp phiên bản 6 dành cho thủy sản. Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu này của GLOBALG.A.P sẽ bắt buộc áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tiêu chuẩn này yêu cầu không trễ hơn thời điểm tháng 4 năm 2024, ấu trùng tôm chỉ được lấy từ nguồn tôm cái chưa bị cắt cuống mắt (hoặc bất kì dạng nào của phương pháp thâm nhập thể lý để kích thích sinh sản).

Naturland

Các tiêu chuẩn Naturland về Thủy sản Hữu cơ phiên bản 05/2023 quy định như sau:

“Hành vi tác động đến cuống mắt (thắt, cắt, hoặc các phương pháp tương tự), và sử dụng ấu trùng được sản xuất bởi phương pháp này, đều bị cấm.”

______________________________________________________

 

Với xu hướng người tiêu dùng ở các thị trường nhập khẩu lớn như Anh và EU đang quan tâm hơn đến vấn đề phúc lợi động vật, có thể mong đợi rằng các tiêu chuẩn chứng nhận thủy sản quốc tế sẽ yêu cầu cấm phương pháp cắt cuống mắt. Vì vậy, ngành tôm sẽ tất yêu chuyển dịch theo hướng phúc lợi tốt hơn cho tôm. Xóa bỏ cắt cuống mắt trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình sẽ là hướng đi tương lai của quý doanh nghiệp.

bottom of page